PCPtech Katodik Koruma Sistemi

  Katodik koruma, metal yüzeyde su veya hava kaynaklı oluşan korozyonu kontrol altına alma tekniğidir.
     Fiziksel ve kimyasal bozunuma uğrayan metallerin kullanım ömrü kısalmakta ve güvenliksiz hale gelmektedir. Bu sebepten dolayı oluşan korozyonun; kullanılan metal üzerinde değil de anot metali üzerinde birikmesi sağlanır.
     PCPtech (Powered Cathodic Protection) Yeni nesil katodik koruma teknolojisidir. Bu sistemde koruma anodu olarak daha uzun ömürlü alüminyum kullanılmakta ve sistem mevcuttakinin aksine tamamen kontrol mekanizmasıyla işlevini sürdürmektedir.

PDF

GADE Statik Topraklama Kontrol Sistemi

   ​ Dispenser diye adlandırılan, otogaz dolum noktasında kullanılan bir ürün olan GADE, sistemdeki güvenlik açığına önlem almaya yönelik yapılmış bir buluştur. Çeşitli sebeplerden dolayı araç şaseleri üzerinde biriken statik elektrik, dolum sırasında topraklama yapılmazsa elektron atlamaları sebebiyle oluşabilecek kıvılcım vs. gibi etkiler lpg için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikeyi giderebilmek için geliştirilen GADE cihazı, araçlara topraklama maşası takılıp şasedeki statik elektrik boşaltılmadan sistemin dispenserdan gaz akışına izin vermemektedir.
   Sistem tamamen otomatik bir şekilde çalışmakta olup, dolum operatörü inisiyatifinde yapılan topraklama işlemini mecburi hale getirerek güvenli bir dolum ortamı oluşturmaktadır.

PDF

T-GADE Dolum Tankeri Statik Topraklama Kontrol Sistemi

    Güvenli Araç Dolum Ekipmanı (G.A.D.E.), isminden de görüleceği gibi en temelinde dolum güvenliği amaçlı üretilmiş bir üründür. Tanker Gade cihazı tehlikeli madde taşıyan (LPG vb.) tankerlere monte edilmek amaçlı üretilmiştir.
     Tahmin edilebileceği gibi lpg gibi basınçlı taşınan bir yakıt türü için en büyük tehlikelerden biri dolum sırasında oluşabilecek kıvılcımdır. Sürekli seyir halinde bulunan nakliye tankerlerinin üzerinde biriken statik enerji, elektron atlamalarıyla kıvılcım oluşturabilmekte ve dolayısıyla yanıcı madde civarında ise yangın ve patlamalara sebebiyet verebilmektedir. Tanker Gade, bu tarz tehlikeleri engellemek amaçlı üretilmiştir. 
    Cihaz, konvansiyonel sistemlerin aksine topraklama parametresini tamamen otomatik bir şekilde kontrol ederek, uygun değer oluşmadan dolum prosesinin başlamasına izin vermemektedir.

PDF