Hakkımızda

Tüm eğitimlerini en uygun şekilde alan elektrik ve mekanik ekiplerimiz , firmamızın kalite politikası ve güvenlik esaslarına bağlı kalarak montaj, revizyon ve bakım konularında en ideal çözümü gerçekleştirmektedir.

Sahip olduğumuz ISO kalite belgelerimizle , tüm işlerimizi TSE standartlarına uygun olarak yapmayı ilke edinmiş bulunmaktayız.SEÇ–K POLİTİKASI


ÜNLÜGAZ çalıştığı otogaz sektöründe, şirket faaliyetlerini yürütürken çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenecek diğer insanları, önleyici yaklaşımlarla muhtemel tehlike ve iş kazaları ile meslek hastalıklarından korumayı, kendi ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten kaçınmayı ve çevre kirliliğini önleyecek çok yönlü çaba göstermeyi amaç edinmiştir.

ÜNLÜGAZ, bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki ilkelerin hayata geçirileceğini taahhüt eder.

Şirket çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak,

Faaliyetlerin yürütülmesinde ilgili tüm kanun ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri almak,

Her seviyede programlı SEÇ-K eğitimleri ve periyodik denetimler ile çalışanlarımızın bilinç düzeyini ve uzmanlık seviyelerini yükseltmek,

Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirecek, çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların karşılaşabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak / azaltmak yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için sürekli iyileştirmeler yapmak,

Doğal kaynak kullanımını en aza indirirken atık miktarımızı da düşürmek,

Şirketimizin bünyesindeki tüm çalışanlarımızı ‘’Sıfır İş Kazası ve % 100 müşteri memnuniyeti’’ temel prensibine göre yürütülmek.

Uyguladığımız tüm yönetim sistemlerinin şartlarına uyacağımızı ve bu yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi için gerekenlerin yapılacağını taahhüt ederiz.

Tüm yönetim sistemleri için amaç ve hedeflerin oluşturulması, dökümante edilmesi uygulanmasını, devamının sağlanmasını ve gözden geçirilmesini sağlamayı taahhüt eder.

Oluşturduğumuz SEÇ-K politikasının kuruluş içerisinde ve dışında 3.Şahıslara etkin bir şekilde duyurulmasını ve uygunluğunun sürekli gözden geçirileceğini taahhüt eder.

Sonuç olarak, ÜNLÜGAZ yeni faaliyetlere girerken , ilgili sağlık,emniyet,çevre ve kalite konularını değerlendirerek, her projeye özgü geliştirdiği SEÇ-K Planı, müşteri beklentileri ve yasal gereklilikler ile şirket SEÇ-K Politikası doğrultusunda ,’’Kayıp Zamansız’’ İş bitirmeyi ve tüm bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

Müşterilerimizin isteklerinin en iyi şekilde belirlenmesi, taahhüdümüz çerçevesinde bu isteklerin en iyi şekilde yerine getirilmesidir.

Firmamız yüksek kaliteyi sağlarken, rekabet şartlarını da unutmadan maliyetlerini kontrol altında tutacaktır.

Güvenilirliğimizi en yüksek düzeye çıkarmak için müşterilerimizin şikayetleri en iyi şekilde analiz edilir. Çevreyi korumaya ve iyileştirmeye özen gösterilir.SEÇ-K politikamızın uygulanması için her kademedeki personelin tam katılımı ve desteği sağlanır.Personele sürekli olarak eğitim verilir.

En kısa zamanda, en yüksek kalitede, en uygun bedelle müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.